Ajurweda Maharishiego jako ekspresja świadomości

Ajurweda to najstarszy i najobszerniejszy system medycyny naturalnej na świecie, wywodzący się ze starożytnych Indii.
Ajurweda jest kompletną nauką o życiu (Ayur = życie, Weda = kompletna wiedza), która pomaga ludziom zachować zdrowie, jednocześnie realizując ich pełny potencjał.
W latach 80-tych Maharishi Mahesh Yogi przy współpracy z dr. Triguną i innymi najlepszymi ekspertami z całych Indii, a także z zachodnimi lekarzami i naukowcami odrestaurowali tradycyjną Ajurwedę, której skuteczność zweryfikowała współczesna nauka. Ta kompletna, holistyczna forma Ajurwedy z wiedzą, której podstawą jest świadomość, nazywa się Ajurwedą Maharishiego.
W sanskrycie słowo „zdrowie” brzmi „swasthya”co onacza: swa – jaźń, sthya – ustanawiać. Czyli zdrowa jednostka to jednostka ustanowiona we własnej jaźni. Zgodnie z tą definicją najważniejszym elementem Ajurwedy Maharishiego jest rozwój świadomości ( więcej na www.tm.net.pl). Choroba zaś jest brakiem wiedzy jak żyć w harmonii z Prawem Naturalnym.

Tajemnica Ajurwedy tkwi w jej holistycznym i zindywidualizowanym podejściu do zdrowia oraz wiedzy o naszej jedności z naturą i jej prawami.
Ajurweda Maharishiego jest łatwym,do wprowadzenia programem zapobiegania chorobom i nie posiada skutków ubocznych. Ustanawia balans pomiędzy ciałem i wewnętrzną inteligencją naszego organizmu. Dwadzieścia dziedzin Ajurwedy Maharishiego tworzy doskonałe zdrowie dla jednostki i społeczeństwa oraz daje rozwój wyższych stanów świadomości.

Należą do nich między innymi:
– techniki świadomości jako fundamentalne techniki dla zdrowia (Transcendentalna Medytacja oraz techniki zaawansowane)
– badanie pulsem
– rutynę codzienną i sezonową
– indywidualną dietę właściwą dla poszczególnych dosz i specyficznej dla nich budowy ciała
– preparaty ziołowe, mineralne i olejki zapachowe
– terapie ajurwedyjskie tj : masaże, Pancha Karma, Veda Aroma, Marma Terapia, muzyka wedyjska, Terapia Światłem Kamieni Szlachetnych.

Kluczem do dobrego samopoczucia poprzez Ajurwedę jest zrozumienie trzech podstawowych sił ajurwedyjskich „Vata”, „Pitta” i „Kapha”. Wszystkie nasze cechy fizyczne, psychiczne i emocjonalne są wyrażane w naszej osobowości poprzez indywidualny bilans tych podstawowych sił. Tworzą one nasz ajurwedyjski typ, naszą wewnętrzną naturę, plan dla długiego, zdrowego życia – unikatowy i charakterystyczny jak odcisk palca.
Terapia Światłem Kamieni Szlachetnych – unikatowa technologia, jeden z najgłębszych zabiegów ajurwedyjskich, rozwijających również wyższe stany świadomości.